Werkzaamheden Postweg Yerseke

Dit item is verlopen op 02-05-2017.
Ingang van een duiker

Vanaf 1 mei 2017 is de Postweg in Yerseke niet toegankelijk voor doorgaand verkeer. Dat komt door werkzaamheden aan een duiker die onder de weg ligt.

Gedurende de werkzaamheden, die ongeveer drie weken duren, wordt een omleidingsroute ingesteld. Doorgang voor (brom-)fietsers kan tijdens de werkzaamheden over een tijdelijke verkeersvoorziening wel gewoon plaatsvinden.

Verwijderen duiker

Onder de Postweg (N670) in Yerseke ligt een oude buiten werking gestelde duiker (een koker die watergangen met elkaar verbindt)  die in slechte toestand verkeert. De duiker is gesitueerd net buiten de borden van de bebouwde kom Yerseke, net na de kruising met de Breedsendijk in de richting van het Kanaal door Zuid-Beveland. Deze duiker is in dusdanige staat dat er in de Postweg en het aangrenzende fietspad schade is ontstaan. Omdat de duiker geen functie meer heeft wordt deze verwijderd. Na het verwijderen wordt het ontstane gat opgevuld met zand, funderingsmateriaal en asfalt. 

Voor meer informatie over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer J. Faasse van Aannemingsbedrijf Reimerswaal B.V. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 06 53 64 86 58. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de toezichthouder van de Provincie Zeeland, de heer Q. Murre. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 21 12 48 01.

u bevindt zich hier:Home > Actueel > Nieuwsberichten
RSS